اطلاعیه 2 – مراحل درخواست ثبت نام در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران (عضویت حقوقی)

از متقاضیان علاقمند به ثبت نام در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران (عضویت حقوقی)، خواهشمند است اقدامات زیر را به انجام برسانند و مدارک را به پست الکترونیکی neda.shahmiri@ut.ac.ir ارسال کنند.

  1. تکمیل فرم موجود در صفحه ی عضویت در انجمن
  2. تکمیل  فرم EXCELL موجود در پیوست، برای اعضاء (18 عضو شرکت + مدیرعامل شرکت)
  3. ارسال فایل عکس پرسنلی هریک از اعضاء
  4. ارسال فایل رزومه حرفه ای مدیر عامل و هجده عضو شرکت
  5. ارسال فایل اسکن رسید واریزی حق عضویت مبلغ به عدد  50.000.000 ریال (به حروف پنجاه میلیون ریال) به شماره کارت  4650-0123-0870-5029 
  6. ارسال ثبت سند شرکت
  7. لازم به ذکر است براساس مفاد اساسنامه ی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران، متقاضی عضویت درانجمن علمی، بایستی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری و در صورت دانشجو بودن دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد و یا دکتری باشند.

توجه: مبلغ حق عضویت در سال 1402 تغییر می کند و متعاقبا” اطلاع رسانی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید