دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار برگزار می گردد.

این کنفرانس با محوریت پایش و تحلیل کسب و کار و کارآفرینی توسط دانشکده کارآفرینی در هفته اول بهمن ماه سال 1400 برگزار می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید