چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

چهارمین جلسه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به دعوت دکتر سیدمصطفی رضوی ریاست انجمن و با حضور هیأت مدیره و اعضای انجمن عصر روز یکشنبه 8 تیر ماه از ساعت 17 تا 18:30 در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد خانم فاطمه مسرور مشاور اجرایی انجمن در خصوص تغییرات ثبتی، مهمان جلسه دکتر سید کمال طبائیان، نماینده مستقیم وزارت علوم و مشاور شوراهای انجمن های علمی با اشاره به تامین منابع مالی انجمن ها و تخصیص کمک هزینه مالی به آنها از سوی دولت، با تمرکز بر دانشگاه های شهر تهران جهت گسترش جغرافیایی انجمن در توسعه کشور، «برقراری شعبه در استانها» را پیشنهاد دادند.
در ادامه دکتر عظیمی به پاره ای از موارد ابهام آور در خصوص تجربیات محیط کسب و کار اشاره کردند و پس از آن خانم دکتر عباسی از مرکز آموزش و پژوهش شوراهای انجمن های علمی کشور در مورد چگونگی رویکرد موثر تر انجمن ها، مواردی مانند پروژه شهر علم با همکاری شهرداری با محوریت تهران و پروژه مرکز آموزش و پژوهش شورای انجمن های علمی کشور توضیحاتی را ارائه نمودند.
در پایان جلسه پیشنهاداتی در مورد سازماندهی تشکیلات (تشکیل کارگروه و کمیته ­ها) به ترتیب زیر ارائه گردید:
کمیته های اجرایی:

 1. کمیته آموزش و پژوهش
 2. کمیته جذب
 3. کمیته مدرسه (در خصوص همکاری معلمان، به پیشنهاد دکتر زعفریان)
 4. کمیته دانشجویی
 5. کمیته روابط بین الملل
  کارگروه های تخصصی:
 6. کارگروه نوآوری در صادرات
 7. کارگروه نوآوری در صنعت
 8. کارگروه نوآوری در اقتصاد
 9. کارگروه حقوق بازرگانی
 10. کارگروه آموزش و پژوهش
 11. کارگروه توسعه فضای کسب و کار
 12. کارگروه شرکت های دانش بنیان
  با توجه به موارد ذکر شده دکتر عظیمی به قیمت گذاری طرح ها که نیاز ضروری کشور می باشد تاکید داشتند و پیشنهاد دادند یک تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان با تعهد به پیگیری از طرف ایشان به امضاء رسانده شود تا جهت اجرایی کردن شعار ملی سال 1399 (جهش تولید) صندوق­های خطر پذیر را راه اندازی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید