برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی اقدام  به برنامه ریزی نشست های تخصصی در موضوعات مختلف حوزه کارآفرینی نموده است. در این هفته که در بازه زمانی 23 الی 29 آبان ماه می باشد هفت نشست تخصصی و یک نمایشگاه به شرح جدول زیر برگزار می گردد. از علاقمندان، دانشجویان، دانش آموختگان و فعالین حوزه کارآفرینی دعوت می شود تا با حضور موثر خویش زمینه غنای بیشتر این برنامه ها را فراهم آورند.

جدول برنامه های هفته جهانی کارآفرینی 23 الی 29 آبان ماه

زمانعنوان رویدادارائه دهنده/ ارائه دهندگانساعت برگزارینحوه برگزاری
دوشنبه23 آبان” بوم راهبرد محصولات فناور”دکتر محمدرضا میگون پوری، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران15-13مجازی
دوشنبه23 آبان“توسعه کارآفرینی مولد اشتغال (بر اساس یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)”  دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهراندکتر علاءالدین ازوجی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهراندکتر رحیم سرهنگی، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعیدکتر محمدرضا زالی، رییس دیده بان جهانی کارآفرینی18-16مجازی
سه شنبه24 آبان ” تشخیص فرصت های فناورانه”دکتر حسن حاج قاسم، علی حسین رضاییان، دکتر مجتبی طحانی، دکتر علیرضا هادی حسین آبادی، دکتر جواد کوهسرخی و دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده، اعضا هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران16-14مجازی
چهارشنبه25 آبان” بهره گیری از مربی گری در تغییر باورها و مدل های ذهنی کارآفرینان استارتاپی”دکتر احسان چیت ساز، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران19-17مجازی
شنبه 28 آبان“تفکر طراحی”دکتر کامبیز طالبی،  عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران12-10مجازی
شنبه 28 آبان“مهارت آموزی در کسب و کارهای جدید”دکتر غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردکتر علی حسین شهریور، معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردکتر محمدرضا شاه پسند، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور15-13مجازی
یکشنبه29 آبان” کارآفرینی و ایجاد کسب و کار نومدل های کسب و کار دکتر نرگس ایمانی پور، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران15-13مجازی
کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی جامعه محلیدکتر غلامحیدر بای سلامی، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مشاغل آینده و مهارت دکتر غلامحسین حسینی نیا، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
فرآیند طراحی کسب و کار دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
23 الی 29 آباننمایشگاه پوستر کارآفرینیحوزه هنری استان آذربایجان غربی17-9حضوری

لینک برگزاری نشست ها: https://vroom.ut.ac.ir/karafarini5

دیدگاهتان را بنویسید