آغاز پذیرش مقاله در فصلنامه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری

فصلنامه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری برای نخستین شماره خود (1401)  از متخصصان و فعالان حوزه کارآفرینی پذیرش مقاله دارد. این فصلنامه تخصصی به شماره مجوز 88456 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئولی دکتر سید مصطفی رضوی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سردبیری دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و با صاحب امتیازی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران و با تفاهم نامه مشترک همکاری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران منتشر می شود.فصلنامه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث کارآفرینی پایه گذاری شده است.این نشریه به صورت برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود و در تمامی موضوعات تخصصی کارآفرینی مقاله می پذیرد. موضوع های مورد پذیرش به شرح ذیل است.  

سرفصل های موضوعی فصلنامه: 

• ارائه الگوهای کاربردی برای تأسیس مراکز مشاوره فنی، حقوقی، مدیریتی و مالی برای کارآفرینان 

• تجربیات موفق تأسیس و رشد شرکت های نوپا و نوآور در ایران

• نظریه پردازی، روش شناسی و سنخ شناسی در کارآفرینی و نوآوری

• شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی

• نوآوری و کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ 

• پژوهش های موردی به منظور مستندسازی تجربیات کارآفرینان ایرانی

• بررسی وضعیت کارآفرینی و نوآوری در سازمان های دولتی و خصوصی ایران

• توسعه مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و شتابدهندها

• بررسی موانع ساختاری، رفتاری و محیطی نوآوری و کارآفرینی در ایران

• بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای نوآور در ایران

• مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی و نوآوری 

• نقش نهادها در توسعه کارآفرینی و نوآوری

• مدل های ایجاد، رشد و خروج از کسب وکار 

• کارآفرینی، رفاه و توسعه

• پویایی نوآوری و کارآفرینی

• کارآفرینی اینترنتی و دیجیتال

• تأمین منابع مالی کارآفرینان

• کارآفرینی خانگی و خانوادگی 

از کلیه فعالان حوزه های فوق الذکر، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و تمامی سازمان، وزارتخانه ها، شرکت های بخش دولتی و خصوصی درخواست می گردد تا در اسرع وقت نسبت به ارسال آثار و مقالات خود جهت پذیرش در نخستین شماره این فصلنامه از طریق وب سایت زیر اقدام نمایند.  http://journal.iransaei.irشایان ذکر است این مجله، پس از انتشار دو شماره اعتبار علمی از سوی وزارت علوم دریافت خواهد نمود و در پی آن مقالات منتشر شده دو شماره اول نیز از اعتبار علمی برخوردار خواهند شد. 

دیدگاهتان را بنویسید