حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مجمع عمومی انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، پیرو نامه ارسالی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تاریخ 1402/03/07 و به شماره نامه 3/3/3/41475، جناب آقای معصومی به عنوان نماینده کمیسیون انجمن های علمی ، جهت حضور در مجمع عمومی مورخ 1402/03/09، ساعت 16:00، به انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران معرفی شده اند. فایل اسکن نامه به پیوست قابل مشاهده می باشد.

لازم به ذکر است «راهنماي جامع برگزاري مجامع عمومي انجمن هاي علمي ايران» به پیوست برای مطالعه و استخراج فرم های لازم بازگذاری شده است. همچنین علاقمندان تصدی سمت های اعضای هیات مدیره و بازرس، پیش از برگزاری مجمع فرم کاندیداتوری داخل راهنما را تکمیل کرده و پرینت آن را در جلسه ی مجمع به همراه خود داشته باشید.

از حسن توجه اعضای پیوسته انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید