نشست مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم «انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران» برگزار شد.

به گزارش کمیته روابط عمومی، انتشارات و رسانه «انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران»، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این انجمن علمی،با حضور هیات رئیسه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها از سراسر کشور و اعضای پیوسته انجمن علمی، در روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه سال جاری (1402)، در محل دانشکده کار آفرینی، برگزار گردید. انتخابات این مجمع عمومی با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «خانم اعظم مرادزاده احمدآبادی»، از ساعت 16:30 بعدازظهر آغاز گردید و رئیس هیات مدیره (یک عضو)، اعضای اصلی هیات ‌مدیره (شش عضو)، اعضای علی البدل هیات مدیره (دو عضو) برگزیده شدند.

دکتر سید مصطفی رضوی  با اخذ (59) رای به عنوان رئیس هیات مدیره «انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران» برگزیده شدند و دکتر رضا محمد کاظمی  با اخذ (45) رای از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر سولماز صادق‌نیا از بخش خصوصی «مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین گروه صنعتی گلرنگ» با اخذ (40) رای، دکتر محمد جواد نائیجی از دانشگاه شهید بهشتی با خذ (37) رای، دکتر ماشاءالله عظیمی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی با اخذ (37) رای، دکتر کریم کیاکجوری، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت آن واحد دانشگاهی و تنها نماینده دانشگاه آزاد اسلامی، با اخذ (34) رای، دکتر محمدابراهیم منصور خاکی از وزارت اقتصاد با اخذ (33) رای، به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره «انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران» انتخاب و معرفی شدند. همچنین دکتر جلیل خاوندکاربا اخذ (33) رای، دکتر فاطمه السادات غفوریان با اخذ (23) رای، دکتر فاطمه عباسی با اخذ (18) رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

دکتر حسین صادقی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی جرقوئیان به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید