پنجمین کنفرانس بین المللی «کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها» به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی برگزار خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه ی علاقمندان به حضور در پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی می رساند، بر اساس مصوبات آخرین جلسه ی شورای سیاست گذاری، ” پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها” در روزهای 7 و 8 اسفند ماه سال جاری بصورت غیر حضوری و در بستر مجازی برگزار خواهد شد.

https://ice2023.ut.ac.ir/

دیدگاهتان را بنویسید