انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران آغاز به کار کرد
جلسه سوم انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
جلسه پنجم انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آخرین مطالب بلاگ

اخبار

برگزاری وبینار آموزشی با موضوع “Universities in transition: Creating Knowledge, building partnerships” توسط کرسی یونسکو در کارآفرینی

کرسی یونسکو در کارآفرینی برگزار میکند: وبینار آموزشی با موضوع “Universities in transition: Creating Knowledge, building partnerships” با حضور پروفسورمارینا رنگا  محقق و دانشمند مدرسه کسب و کار استنفورد

ادامه مطلب »

کارگروه های انجمن

1-1) کمیته توسعه دانش و نظریه پردازی – دبیر کمیته: دکتر فاطمه عباسی

شرح وظایف: توسعه دانش دانش کارآفرینی، فناوری و نوآوری با تاسیس هسته های علمی، انتشار مجله، برگزاری کنفرانس و گروه های بحث و نظریه پردازی

1-2) کمیته آموزش و پژوهش – دیبر کمیته: دکتر فاطمه عباسی

شرح وظایف: تشکیل کلاسها و تعریف طرح های تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی، فناوری، نوآوری، توسعه آموزش­های کارآفرینی، تشکیل گروه های پژوهشی و همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

2-1) کمیته شرکت های دانش بنیان، فناور، نوپا – دبیر کمیته: —

شرح وظایف: ارتباط با پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی، شتابدهنده ها، صندوق های فناوری،    نوآوری و خطرپذیر، فضاهای کار اشتراکی، جلب همکاری شرکت های دانش بنیان، فناور و نوپا، کمک به ارایه تعاریف مشخص و توسعه مبانی نظری در حوزه شرکت های دانش بنیان

3-1) کمیته نوآوری در صنعت – دبیر کمیته: خانم نیلوفر مسروری

شرح وظایف: ارایه راهکار برای انجام نوآوری در صنعت اعم از نوآوری در روش ها، مدیریت، فناوری، ارایه رهیافت   های جدید برای نوسازی فضای کسب و کار برای تزریق هوای تازه به محیط های صنعتی

3-2) کمیته نوآوری در صادرات – دبیر کمیته: خانم نیلوفر مسروری

شرح وظایف: ارایه روش­ها و اصلاح روال­های موجود در صادرات، مطالعه در تجارت خارجی،  تجارت بین الملل، تجارت جهانی و دادو ستد های منطقه ای و محلی و مرزی برای ایجاد نوآوری در صادرات

3-3) کمیته نوآوری در اقتصاد – دبیر کمیته: خانم نیلوفر مسروری

شرح وظایف: کمک به نوآوری در اقتصاد و نقد روش­های سنتی با تکیه بر مبانی نظری

4-1) کمیته توسعه فضای کسب و کار – دبیر کمیته: دکتر فاطمه السادات غفوریان

شرح وظایف: کمک به توسعه فضای کسب و کار در کشور با ارایه راه حل های مناسب مبتنی بر مبانی نظری، تحلیل فضای کسب و کار کشور، ارتباط با سایر علاقه داران توسعه فضای کسب و کار در ایران و جهان

4-2) کمیته کارآفرینی اجتماعی – دبیر کمیته: دکتر فاطمه السادات غفوریان

شرح وظایف: مطالعه و ارایه راه حل برای توسعه کارآفرینی اجتماعی، کمک به بنگاه های خیریه، موسسات جمع  سپاری، تامین مالی جمعی و جذب سرمایه با توسعه مبانی نظری کارآفرینی اجتماعی و کشف راه حل های برتر بر مبنای خردجمعی، استفاده از سرمایه های کوچک، استفاده از پس اندازهای کوچک و دانش توزیع شده

4-3) کمیته توسعه پایدار – دبیر کمیته: —

شرح وظایف: مطالعه برای تعریف ارتباط بین کارآفرینی، نوآوری و فناوری از یک سو و توسعه متوازن و پایدار از سوی دیگر برای ایجاد آینده ای مطلوب با کیفیت زندگی مناسب در یک محیط زیست فیزیکی و روابط انسانی متعالی با تاکید بر عدالت اجتماعی، تنوع فرهنگی، حفظ زیست بوم و تامین نیازهای انسانی  

5-1) کمیته روابط عمومی، انتشارات و رسانه – دبیر کمیته:  خانم بهناز کاوندی زیر نظر دکتر رضا محمدکاظمی

شرح وظایف: توسعه ارتباطات مردمی، برگزاری مراسم و رویدادهای دانشگاهی، دانش آموزی، رویدادهای مناسبتی و تهیه خبر و گزارش از متن جامعه برای سایر کمیته ها و کارگروه های انجمن

5-2) کمیته روابط بین الملل – دبیر کمیته: خانم بهناز کاوندی زیر نظر دکتر رضا محمدکاظمی

شرح وظایف: ارتباط با سازمان­های بین المللی، عضوگیری از دانشگاه ها و مراکز کسب وکار خارج از کشور، توسعه روابط بین المللی انجمن و کمک به دیپلماسی علمی برای ایجاد ارتباطات فضای تعاملی در حوزه علم و فناوری

5-3) کمیته ارتباطات سازمانی – دبیر کمیته: خانم بهناز کاوندی زیر نظر دکتر ماشااله عظیمی

شرح وظایف: توسعه ارتباطات سازمانی، جذب اسپانسر، انجام بازدیدهای علمی، صنعتی، بازرگانی، انعقاد تفاهم نامه، قرارداد و تعریف پروتکل های سازمانی انجمن

6-1) کمیته تولید محتوا، اینترنت و شبکه های اجتماعی – دبیر کمیته: دکتر ملیحه امیدوار

شرح وظایف: حضور در اینترنت و شبکه های اجتماعی با ایجاد بسترهای اینترنتی و شبکه ای، تولید محتوای ممتاز و قابل ارایه به زبان فارسی و سایر زبانها برای حضور مثبت و متعامل در فضای الکترونیکی

7-1) کمیته شعب و نمایندگی ها – دبیر کمیته: خانم حبیب زاده (دانش آموخته رشته کارآفرینی از دانشگاه شهید بهشتی)

شرح وظایف: تلاش برای تاسیس و توسعه دفتر نمایندگی در مراکز استانها و شهرستانهایی که فعالیت های کارآفرینی و نوآوری در آنها توسعه یافته و یا نیاز به توسعه کارآفرینی دارند.

7-2) کمیته ارتباط با مدرسه – دبیر کمیته: دکتر رضا زعفریان (عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

شرح وظایف: ارتباط با مدرسه، آموزگاران، دانشآموزان، آموزشگاه های علمی و نهادهای حامی مدرسه برای توسعه آموزش های کارآفرینی و نوآوری در سطح مدارس و فضای دانش آموزی

7-3) کمیته دانشجویی – دبیر کمیته: خانم حبیب زاده

شرح وظایف: ارتباط با دانشجویان رشته های مرتبط با کارآفرینی، فناوری، نوآوری، مدیریت و سایر رشته ها برای عضوگیری و توسعه فرهنگ کارآفرینی، فناوری و نوآوری در فضای دانشجویی

7-4) کمیته عضوگیری – دبیر کمیته: خانم حبیب زاده

شرح وظایف: دعوت از اعضای جدید اعم از حقیقی و حقوقی، بررسی وضعیت عضویت اعضای انجمن، تعیین حق عضویت و تعیین شرایط عضویت در برش های زمانی

0
کارگروه ها
0
کمیته ها
0
اعضا

تماس با ما