اطلاعیه 1 – مراحل درخواست ثبت نام در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران (عضویت حقیقی)

از متقاضیان علاقمند به ثبت نام در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران (عضویت حقیقی)، خواهشمند است اقدامات زیر را به انجام برسانند و مدارک را به پست الکترونیکی neda.shahmiri@ut.ac.ir ارسال کنند.

  1. تکمیل فرم موجود در صفحه ی عضویت در انجمن
  2. تکمیل  فرم EXCELL موجود در پیوست
  3. ارسال فایل عکس پاسپورتی
  4. ارسال فایل رزومه حرفه ای
  5. ارسال فایل اسکن رسید واریزی حق عضویت مبلغ به عدد  1.000.000 ریال (به حروف یک میلیون ریال) به شماره کارت  4650-0123-0870-5029 
  6. لازم به ذکر است براساس مفاد اساسنامه ی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران، متقاضی عضویت درانجمن علمی، بایستی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری و در صورت دانشجو بودن دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد و یا دکتری باشند.

دیدگاهتان را بنویسید